SGE international doet pilot preventieve ‘health check’

Na het onderzoek onder internationals waarover we in onze newsletter van december berichtten, hebben SGE and H4i met internationals besproken hoe hun behoefte aan een breed spectrum aan preventieve zorgdiensten het best zou kunnen worden vervuld.  Tijdens een dialoog met enkele tientallen internationals kwamen meerdere initiatieven aan de orde om gezondheid, fitness en welbevinden van internationals te verbeteren. Eén specifieke pilot omvat een uitgebreide ‘health check’ door een arts, fysiotherapeut, diëtiste en POH GGZ. Doel van de pilot is om te onderzoeken hoe deze check tegemoet komt aan de behoefte van internationals en of deze onderdeel kan worden gemaakt van het reguliere dienstenpakket van  SGE international.

De gezondheidscheck combineert tests van het type dat al in Nederland worden aangeboden, zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck die in samenwerking met o.a. de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) is ontwikkeld en preventieve medische onderzoeken (PMO) die in Nederland aan werknemers worden aangeboden.  Door ook een consult met een diëtiste, fysiotherapeut en praktijkondersteuner GGZ aan te bieden, beoogt de health check een doelgerichte terugkoppeling te geven van de gezondheid en fitness van een patiënt. Deze zal ook gericht zijn op wat de international, zo nodig met hulp van een professional kan doen om gezond te blijven of fitter te worden..

Reactiemogelijkheid is gesloten.