Wat is Healthcare for internationals

Healthcare 4 Internationals is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van patiënten met een internationale achtergrond.

Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van GGZ en verloskundigen. Ook andere belanghebbende organisaties kunnen zich aansluiten. Internationals participeren in het netwerk als vertegenwoordigers van de doelgroep.

Het netwerk ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met internationals hun zorgdiensten te innoveren. De leden delen kennis, best practices  en instrumenten zoals: opleiding van professionals op het gebied van transculturele communicatie en verschillen in zorgsystemen, eHealth systemen, communicatie met de doelgroep, logistieke concepten.

Zorgaanbieders houden hun eigen identiteit, maar zullen door een kwaliteitskeurmerk wel herkenbaar zijn als leden van het netwerk, en daarmee de doelgroep een bepaald niveau van passende zorg garanderen.

Het netwerk behartigt de gezamenlijke belangen van de leden en onderhoudt nauwe banden met andere stakeholders: overheden, werkgevers en verzekeraars. De leden kunnen gemeenschappelijke taken bij het netwerk beleggen zoals informatieverstrekking aan de doelgroep over het netwerk en meer algemeen informatie over ziekte, gezondheid en de  zorg  in Nederland.