Wat wil Healthcare for internationals

Healthcare 4 internationals wil er voor zorgen dat mensen met een internationale achtergrond zich thuis voelen in Nederland, door de gevoelde kloof tussen hun verwachtingen en de aangeboden zorg te dichten: “Closing the gap”

H4i wil bereiken dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieders toeneemt en vergelijkbaar wordt met dat van de Nederlandse patiënten. Door de drempel van taal, cultuur en verschillen in zorgsysteem hebben mensen met een internationale achtergrond nu vaak de kenmerken van een achterstandsgroepering.

H4i wil de gezondheidszorg innoveren door het behoefteprofiel van een populatie mede bepalend te laten zijn in het dienstenaanbod en niet alleen de aandoening. Ook andere Nederlandse doelgroepen zullen baat kunnen hebben van deze innovaties.

H4i beoogt zo de door de doelgroep ervaren kwaliteit van zorg te vergroten. H4i hanteert hierbij professionele standaarden en richt zich op vergroting van de algehele doelmatigheid van de geleverde zorg.