Help us to close the gap

H4i is op zoek naar internationals in Nederland die zorgaanbieders in hun stad willen helpen hun zorg beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de doelgroep. Dit proces kan per stad verschillen, maar begint vaak met een dialoog tussen zorgaanbieders en internationals. Daarna worden in samenwerking met een international panel vervolgstappen gezet om te komen tot zorg die beter aansluit op de behoefte en verwachtingen van mensen met een internationale achtergrond.

In de gespreksrondes met internationals leerden de professionals van SGE dat mensen met een internationale achtergrond niet zo zeer de zorg opeisen die ze gewend zijn, maar in de eerste plaats zich veilig willen voelen in een systeem dat zij niet kennen. ‘Closing the gap’ betekent dus niet: afwijken van de Nederlandse richtlijnen, maar juist vertrouwen geven in deze aanpak. Dit was het startpunt van het project SGE International, met het doel de gevoelde kloof te dichten tussen de Nederlandse zorg en de behoefte van internationals.

Wilt u als international, zorgaanbieder of belanghebbende organisatie meehelpen ‘to close the gap’ neem dan contact met ons op.