Verwachtingen

Internationals baseren hun verwachtingen meestal op wat ze ‘thuis’ gewend zijn. Zij komen uit andere zorgsystemen waar bijvoorbeeld directe toegang tot de medisch specialist gebruikelijk is of waar er ruimhartiger gebruik wordt gemaakt van preventieve diagnostiek en antibiotica. Verder zijn er vaak belangrijke cultuurverschillen en bijna altijd is er een taalbarrière. Blijven uitleggen dat de Nederlandse zorg tot de beste in de wereld behoort, wekt geen vertrouwen en is vaak zelfs contraproductief.

Hoewel hun verwachtingen net zo divers zijn als er zorgsystemen in de wereld bestaan, zijn er toch ‘klachten’ die steeds weer terugkomen:

“I have no confidence in the ‘go home, take a rest and paracetamol’ approach”

“If I go to the doctor, it is because I feel it is serious. I don’t want to be dismissed”

“If I call for an appointment, I have to convince the receptionist I need one. I am not a hypochondriac”

“The GP (‘huisarts’) tries to keep you away from the ‘real’ specialist as much as possible …”,

“Doctors have no understanding of what the patient is used to at home …”,

“There is little attention on prevention and looking at the complete picture of keeping a person healthy”

Tags: