Tag archief | behandelrelatie

Internationals in Nederland

In Nederland wonen bijna 800.000 mensen met een internationale achtergrond. Dit zijn kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten of statushouders, vaak met hun gezin. Zij hebben belangrijke invloed op de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

Onderzoek* heeft laten zien dat een groot deel van de internationals zich niet thuis voelt bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, tegen 85% onder Nederlanders. Dit heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers hebben. Het gebrek aan vertrouwen leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich niet thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie.

Healthcare for internationals vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij zijn of haar arts. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.

Onderzoek en de pilot van SGE International toont aan dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis, taalvaardigheid, toegankelijkheid en gastvrijheid.

*Een samenvatting van het onderzoek wordt op aanvraag per mail toegezonden.

Tags: , ,

Waarom Healthcare for internationals

Door het delen van kennis, vaardigheden en concepten kunnen zorgaanbieders aangesloten bij H4i de zorg aan internationals innoveren en de toegevoegde waarde hiervan realiseren tegen minimale extra kosten en risico’s.

Healthcare for internationals vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij zijn of haar arts, maar onderzoek* heeft laten zien dat een groot deel van de 800.000 mensen met een internationale afkomst die in Nederland werken en wonen zich niet thuis voelen bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, tegen 85% onder Nederlanders.
Dat leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich niet thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie.

Het gebrek aan vertrouwen heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers hebben. Zij komen uit andere zorgsystemen waar bijvoorbeeld directe toegang tot de medisch specialist gebruikelijk is of waar er ruimhartiger gebruik wordt gemaakt van preventieve diagnostiek en antibiotica. Verder zijn er vaak belangrijke cultuurverschillen en is er bijna altijd een taalbarrière. Blijven uitleggen dat de Nederlandse zorg tot de beste in de wereld behoort, wekt geen vertrouwen en is vaak zelfs contraproductief.

Onderzoek en de pilot van SGE International toont aan dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis, taalvaardigheid,  toegankelijkheid en gastvrijheid. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.

Een samenvatting van het onderzoek kunt u hier downloaden:
Download Now

Tags: , ,