Tag archief | toegevoegde waarde

Nascholing – Zorg voor internationals

In samenwerking met het Network Healthcare for internationals en SGE International heeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) een nascholing voor zorgverleners ontwikkeld.

Met deze scholing zijn zorgverleners in staat om de zorgverlening aan nieuwkomers verder te verbeteren. Individuele competenties worden versterkt, maar daarnaast is de training erop gericht ook de afstemming binnen het team rondom interculturele vragen te verbeteren.

Deze training is in eerste instantie ontwikkeld voor  huisartsen, doktersassistenten, fysio-therapeuten, praktijkondersteuners en andere medewerkers in de eerstelijns zorg.

Aanpassingen en maatwerk voor andere groepen zorgverleners zoals medewerkers van verloskundigen-praktijken, kraamzorg- en consultatiebureaus is mogelijk.

“De training Zorg voor Internationals vond ik waardevolle handvatten geven om mensen met een buitenlandse achtergrond beter medische zorg te leveren. Met name dat de cursus inging op de aspecten van buitenlandse zorgsystemen en ziektes en het feit dat we casuïstiek zelf konden inbrengen en konden oefenen met een acteur vond ik prettig. Ik kan deze cursus zeker aanraden voor professionals die zich willen inzetten voor mensen met een internationale achtergrond.” 
-Hebe Rullmann, Huisarts/General Practitioner SGE International-

Folder is hier beschikbaar:

Download Now

Tags: ,

Toegevoegde waarde

Deelnemers kunnen verschillende redenen hebben om de zorg aan mensen met een internationale achtergrond te innoveren.

 • Toename van het vertrouwen van internationale patiënten in hun arts versterkt de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.
 • Ontwikkeling van zorg voor deze doelgroep past goed op de innovatie agenda als opstap naar meer populatiegerichte zorg.
 • Er is een behoefte de adherentie te versterken en extra patiëntenstromen te binden.
 • Men heeft al een groot aantal ingeschreven internationals, maar vindt hen lastig te bedienen. Het trekt aandacht weg bij andere patiëntgroepen en uiteindelijk is niemand tevreden.
 • De algemene volksgezondheid is in het geding omdat bepaalde groepen internationals zich onttrekken aan het conservatieve antibioticabeleid.
 • Gemeente of bedrijfsleven vraagt om een beter vestigingsklimaat voor internationals. Dat kan economisch gedreven zijn, maar ook sociaal om de integratie van migranten in het Nederlandse zorgsysteem te bevorderen.

Door het delen van kennis, vaardigheden en instrumenten worden de kosten en risico´s van ontwikkeling gedeeld.

Tags:

Waarom Healthcare for internationals

Door het delen van kennis, vaardigheden en concepten kunnen zorgaanbieders aangesloten bij H4i de zorg aan internationals innoveren en de toegevoegde waarde hiervan realiseren tegen minimale extra kosten en risico’s.

Healthcare for internationals vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij zijn of haar arts, maar onderzoek* heeft laten zien dat een groot deel van de 800.000 mensen met een internationale afkomst die in Nederland werken en wonen zich niet thuis voelen bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, tegen 85% onder Nederlanders.
Dat leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich niet thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie.

Het gebrek aan vertrouwen heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers hebben. Zij komen uit andere zorgsystemen waar bijvoorbeeld directe toegang tot de medisch specialist gebruikelijk is of waar er ruimhartiger gebruik wordt gemaakt van preventieve diagnostiek en antibiotica. Verder zijn er vaak belangrijke cultuurverschillen en is er bijna altijd een taalbarrière. Blijven uitleggen dat de Nederlandse zorg tot de beste in de wereld behoort, wekt geen vertrouwen en is vaak zelfs contraproductief.

Onderzoek en de pilot van SGE International toont aan dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis, taalvaardigheid,  toegankelijkheid en gastvrijheid. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.

Een samenvatting van het onderzoek kunt u hier downloaden:
Download Now

Tags: , ,

Zorgaanbieders

H4i, een netwerk van en voor zorgaanbieders

Healthcare for internationals is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van patiënten met een internationale achtergrond. Het gaat hier in de eerste plaats om zorgaanbieders, maar ook andere organisaties die kunnen bijdragen of belanghebbende zijn, kunnen zich aansluiten.

De doelgroep, georganiseerd als collectief, participeert eveneens in H4i.

Door het delen van kennis, vaardigheden en concepten kunnen zorgaanbieders aangesloten bij H4i de zorg aan internationals innoveren en de toegevoegde waarde hiervan realiseren tegen minimale extra kosten en risico’s.

De toegevoegde waarde van innovatie van de zorg…
Lees verder

Wat kan H4i voor zorgaanbieders betekenen

 • Deelnemers kunnen via H4i kennis en vaardigheden met elkaar delen en gezamenlijk zorgconcepten ontwikkelen ten behoeve van de doelgroep. Met het KIT werd een nascholing Zorg aan internationals ontwikkeld.
 • Zorgaanbieders aangesloten bij H4i ontwikkelen en bewaken een herkenbare kwaliteitsformule met keurmerk.
 • Internationals zullen zowel landelijk als regionaal kunnen participeren in de ontwikkeling van op hen gerichte zorgdiensten. H4i faciliteert dit.
 • H4i verstrekt namens de deelnemers informatie aan de doelgroep over de Nederlandse zorg en de diensten van de aangesloten organisaties.
 • H4i behartigt de gezamenlijke belangen van de deelnemers.
 • H4i ondersteunt zorgaanbieders bij de realisatie van diensten.

Deze activiteiten worden waar dit kan decentraal, bij één of meer deelnemers, georganiseerd.

 

 

Tags: