Tag archief | verwachtingen

Internationals in Nederland

In Nederland wonen bijna 800.000 mensen met een internationale achtergrond. Dit zijn kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten of statushouders, vaak met hun gezin. Zij hebben belangrijke invloed op de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

Onderzoek* heeft laten zien dat een groot deel van de internationals zich niet thuis voelt bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, tegen 85% onder Nederlanders. Dit heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers hebben. Het gebrek aan vertrouwen leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich niet thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie.

Healthcare for internationals vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij zijn of haar arts. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.

Onderzoek en de pilot van SGE International toont aan dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis, taalvaardigheid, toegankelijkheid en gastvrijheid.

*Een samenvatting van het onderzoek wordt op aanvraag per mail toegezonden.

Tags: , ,

Verwachtingen

Internationals baseren hun verwachtingen meestal op wat ze ‘thuis’ gewend zijn. Zij komen uit andere zorgsystemen waar bijvoorbeeld directe toegang tot de medisch specialist gebruikelijk is of waar er ruimhartiger gebruik wordt gemaakt van preventieve diagnostiek en antibiotica. Verder zijn er vaak belangrijke cultuurverschillen en bijna altijd is er een taalbarrière. Blijven uitleggen dat de Nederlandse zorg tot de beste in de wereld behoort, wekt geen vertrouwen en is vaak zelfs contraproductief.

Hoewel hun verwachtingen net zo divers zijn als er zorgsystemen in de wereld bestaan, zijn er toch ‘klachten’ die steeds weer terugkomen:

“I have no confidence in the ‘go home, take a rest and paracetamol’ approach”

“If I go to the doctor, it is because I feel it is serious. I don’t want to be dismissed”

“If I call for an appointment, I have to convince the receptionist I need one. I am not a hypochondriac”

“The GP (‘huisarts’) tries to keep you away from the ‘real’ specialist as much as possible …”,

“Doctors have no understanding of what the patient is used to at home …”,

“There is little attention on prevention and looking at the complete picture of keeping a person healthy”

Tags: