Toegevoegde waarde

Deelnemers kunnen verschillende redenen hebben om de zorg aan mensen met een internationale achtergrond te innoveren.

  • Toename van het vertrouwen van internationale patiënten in hun arts versterkt de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.
  • Ontwikkeling van zorg voor deze doelgroep past goed op de innovatie agenda als opstap naar meer populatiegerichte zorg.
  • Er is een behoefte de adherentie te versterken en extra patiëntenstromen te binden.
  • Men heeft al een groot aantal ingeschreven internationals, maar vindt hen lastig te bedienen. Het trekt aandacht weg bij andere patiëntgroepen en uiteindelijk is niemand tevreden.
  • De algemene volksgezondheid is in het geding omdat bepaalde groepen internationals zich onttrekken aan het conservatieve antibioticabeleid.
  • Gemeente of bedrijfsleven vraagt om een beter vestigingsklimaat voor internationals. Dat kan economisch gedreven zijn, maar ook sociaal om de integratie van migranten in het Nederlandse zorgsysteem te bevorderen.

Door het delen van kennis, vaardigheden en instrumenten worden de kosten en risico´s van ontwikkeling gedeeld.

Tags: