Programma en sprekers

12.15 - 13.00

Inloop, ontvangst en lichte lunch

13.00 - 14.00

Plenair programma

Martijn van Gruijthuijsen

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (Economie, Financiën, Kennis- en Talentontwikkeling)

Opening en welkomstwoord

Ahmed Marcouch

Burgemeester van Arnhem

Voorzitter Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn geen ‘tweederangs burgers’!

Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn niet goed toegankelijk voor arbeidsmigranten. Woon- en werkomstandigheden zorgen er vaak voor dat hun gezondheid juist verslechtert. Ahmed Marcouch zal zijn visie geven op de overbrugging van deze kloof en het daarvoor noodzakelijke beleid.

Anna Kowalska

Polka, centrum voor Poolse vrouwen

Het perspectief van arbeidsmigranten

Polka ondersteunt Poolse vrouwen uit Den Haag en  omgeving. Gezondheid en integratie gaan hand in hand. Als oprichter en coördinator van de stichting, reflecteert Anna op de problemen die zij dagelijks hoort en de rol van gezondheid hierin. Ook vertelt zij over de onmisbare rol van informele zorg in preventie en aanpak van gezondheidsproblemen.

Inge Goorts

Senior adviseur Pharos

Zorg(en) voor arbeidsmigranten: over gezondheidsrisico’s en toegang tot zorg

Pharos deed in 2021 onderzoek naar gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit Midden en Oost- Europa. Arbeidsmigranten lopen meer risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen, o.a. door de hoge werkdruk en soms slechte woon- en werkomstandigheden. Zij vinden en krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Aan de hand van het verhaal van arbeidsmigranten zelf neemt Inge Goorts u mee in de gezondheidssituatie van arbeidsmigranten, de barrières tot goede zorg en ondersteuning, en de verbeteringen die nodig zijn.

Cindy de Koning

Dagvoorzitter

14.00 - 14.25

Pauze

14.25 - 16.00

Themasessies: Twee ronden workshops

Thema's huisartsenzorg, sociaal domein, informatieverstrekking, werkgevers, zorg en welzijn, ...... Zie alle thema's

16.00 - 16.15

Intermezzo

16.15 - 17.00

Plenair programma

Paneldiscussie

Onder leiding van de dagvoorzitter reageert het panel ....

Frank Johnsen

ENO - HollandZorg

Rob van Lint

Interdepartementaal Project Arbeidsmigranten

Peter Loef

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Thomas Zwiers

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)


... op de uitkomsten van de themasessies en gaat in gesprek met experts...

Jan Cremers

Tilburg University / Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Inge Goorts

Pharos

Pascale Voermans

Healthcare for internationals en Stichting Gezondheidscentra Eindhoven e.o.

... en de deelnemers in de zaal.

Pascale Voermans

Voorzitter Healthcare for internationals

Call to action !

Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten moet beter. Het kan ook beter. Er zijn genoeg goede voorbeelden in het land. Wat is er nodig om die gemeengoed te maken? Wat gaan we zelf doen en wat vragen we van anderen?

17.00 - 18.00

Borrel