More information

Internationals inzetten in de Nederlandse zorg

Het afgelopen jaar heeft ons op pijnlijke wijze laten zien hoe sterk onze zorg
afhankelijk is van een klein aantal mensen en beperkte middelen. De beschikbaarheid van professionals, medicatie en apparatuur om ons te genezen bij ziekte hebben we altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Tekort aan medisch personeel was ver voor de huidige crisis al een uitdaging. Veel internationals krijgen met dit probleem te maken wanneer ze zich bij aankomst in Nederland niet kunnen inschrijven bij een huisarts.

Begin vorig jaar startte H4i daarom samen met de Health Innovation School Noord-Brabant (HIS) een project om internationals met een achtergrond in de gezondheidszorg als professionals deel te laten nemen aan het Nederlandse zorgsysteem.

Diversiteit

Het is echter niet alleen een kwestie van aantallen. Steeds meer zorgaanbieders zien de noodzaak in om diversiteit binnen hun instellingen te vergroten. Dit om betere zorg te kunnen bieden aan een toenemend aantal cliënten en patiënten met een andere etnische en culturele achtergrond.

Internationals zijn geïnteresseerd om in de Nederlandse gezondheidszorg te werken, maar de stappen om zich te kwalificeren blijken vaak een struikelblok te vormen.

Zij missen ook ondersteuning bij het behalen van kwalificaties of het vinden van werk aan het einde van dit proces.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd door het HIS-projectteam en H4i, waarbij zowel zorgaanbieders als internationals met een achtergrond in de zorg werden ondervraagd.

Internationals in care

Het team stelde een meer geïntegreerde aanpak voor om internationals te ondersteunen in hun poging zich te kwalificeren voor een baan in de zorg en hen zo in staat te stellen bij te dragen aan de Nederlandse gezondheidszorg. Ze noemden deze aanpak: ‘More heart’, waarbij de behoefte en problemen van zowel internationale kandidaten als van werkgevers 'ter harte' worden genomen.

Dit project zal worden gerealiseerd door een netwerk genaamd Internationals in Care, kortweg IICare, dat als doel heeft verbindingen te leggen tussen verschillende belanghebbenden, zoals werkgevers,
wervingsbureaus, internationals, aanbieders van professionele- en taaltrainingen, lokale en nationale overheden.

Binnen dit netwerk zullen projecten en programma's worden gestart, met als doel werkgelegenheid te bieden aan internationals, waardoor zowel de capaciteit als de diversiteit in de zorg wordt vergroot.

Pilot programma

In de provincie Noord-Brabant is eerder dit jaar een eerste project gestart om internationals in dienst te nemen als verpleegkundige of verzorgende. Een oproep hiervoor door H4i leverde bijna 200 reacties op van kandidaten.

 

Het programma, uitgevoerd door een van de partners van IICare en H4i, Spijtenburg, ondersteunt kandidaten bij de registratie als zorgverlener in Nederland. Hiervoor dienen zij minimaal een B1-niveau Nederlands te hebben behaald. Indien nodig wordt een taalcursus aangeboden als onderdeel van het programma.

Internationals die het programma afronden, krijgen een eerste baan in een zorginstelling aangeboden. Onlangs hebben de eerste internationals werk aangeboden gekregen in de Nederlandse gezondheidszorg.

IICare en H4i werken aan de ontwikkeling van soortgelijke programma's voor andere professionals, waaronder artsen en GGZ-medewerkers.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *