Healthcare for Internationals

Netwerk voor zorgaanbieders

Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van zorgaanbieders, die Nederlandse gezondheidszorg, met het motto 'Closing the gap', beter toegankelijk willen maken voor patiënten met een internationale achtergrond. Inmiddels zijn zo'n 50 praktijken aangesloten, waarvan 40 huisartspraktijken en gezondheidscentra. Verder heeft H4i leden in o.a. de GGZ, Geboortezorg en JGZ.

no comments

Achtergrond ➜

In Nederland wonen meer dan 1,1 mln ‘internationals’, mensen met een internationale achtergrond. Onderzoek heeft laten zien dat van hen slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts…..

no comments

Deelnemers ➜

Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van GGZ en verloskundigen. H4i ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met internationals hun zorgdiensten beter toegankelijk te maken voor deze doelgroep. De leden delen met elkaar kennis, best practices  en instrumenten zoals…

no comments

Activiteiten en diensten ➜

H4i ondersteunt zorgaanbieders met activiteiten en diensten die aan de ene kant hun zorg beter laat aansluiten op de zorgvraag van internationals, en aan de andere kant internationals voorlichten over hoe hun weg te vinden naar…

no comments

Toegevoegde waarde ➜

Toegevoegde waarde van de door H4i leden ontwikkelde aanpak omvat: Vertrouwen van internationals groeit, Behandelrelatie verbetert en Meer werkplezier van de zorgprofessional…..

no comments

Publicaties en documenten ➜

Hier vindt u publicaties in Medisch Contact, de Eerstelijns en media gericht op internationals. Ook vindt u hier de brochure ‘Helping you navigate Dutch healthcare’, een samenvatting van ons onderzoek onder internationals en H4i voor zorgaanbieders.

no comments

Vacature: programma manager ➜

Healthcare for internationals (H4i) H4i is een non-profit kennisnetwerk van zorgaanbieders die de Nederlandse zorg beter toegankelijk willen maken voor de meer dan 1,2 mln internaitonals die in Nederland wonen, werken of studeren. H4i is een coöperatieve…