Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Healthcare for internationals (H4i) heeft in samenwerking met Pharos en het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op 2 juni 2022 het symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten georganiseerd.

Het belang van een integrale aanpak zorg en welzijn

Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Zij doen economisch belangrijk werk in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie.
Arbeidsmigranten lopen om verschillende redenen meer risico op gezondheidsproblemen en ervaren verschillende barrières in toegang en gebruik van zorg.

Eind 2020 deed het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer al voorstellen om de huisartsenzorg beter toegankelijk te maken. Dit is erg belangrijk en meerdere initiatieven richten zich hierop.

Onderzoeken en ervaringen in het veld laten zien dat een brede, integrale aanpak op het gebied van gezondheid essentieel is voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Tijdens het symposium hebben deelnemers uit het hele land hun kennis en ervaring op dit gebeid met elkaar gedeeld.

Verslag

In het verslag vind je hiervan een samenvatting met inspirerende voorbeelden, actielijnen en presentaties over de thema's die bij een integrale aanpak van zorg en welzijn van belang zijn:

  • Huisartsenzorg
  • Mentale gezondheid / GGZ
  • Oplossingen in het sociale domein
  • Informatieverstrekking en interactie
  • Werkgevers en zorg & welzijn
  • Publieke gezondheid en JGZ

Vervolg

Deelnemers aan het symposium worden door Pharos, het Kenniscentrum Arbeidsmigranten en H4i op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op de verschillende thema's en actienlijnen. Het is de intentie om in de toekomst een vervolg op het symposium te organiseren. Wil je op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar h4i@h4i.nl.

Dit symposium werd als onderdeel van het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’, mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
en ondersteund door het Care Innovation Center en de Coöperatie Slimmer Leven.

Inspirerende voorbeelden