Arbeidsmigranten, news

H4i Limburg, huisartsenpraktijk voor arbeidsmigranten

H4i Limburg, huisartsenpraktijk voor arbeidsmigranten
no comments

Hoe Oost-Europese zorgprofessionals de huisarts ondersteunen

Als het seizoenswerk toeneemt in Noord-Limburg is het altijd weer spannend onder de huisartsen in de regio. Voor het werk vestigen zich daar van jaar tot jaar steeds meer arbeidsmigranten. Die willen een beroep kunnen doen op een huisarts als dat nodig is. Nu zijn het er ruim 36.000. Verwachting is dat dat er in 2030  meer dan twee keer zoveel zullen zijn.

Druk op huisartsenzorg

Probleem is niet dat huisartsen niet willen helpen, maar dat zij vaak al niet voldoende capaciteit hebben om de permanente bewoners in de regio van zorg te voorzien. Arbeidsmigranten vragen ook nog meer tijd, omdat er geen voorgeschiedenis bekend is en er drempels zijn met het verschil in taal en zorgcultuur. Veel buitenlandse werknemers hebben daarom geen eigen huisarts.

De praktijk is dan ook dat een arbeidsmigrant met medische klachten zijn werkgever, vaak een uitzendbureau, om hulp vraagt.

Deze probeert dan ergens een arts te vinden die tijd kan maken en rijdt de zieke naar een huisarts, soms wel 100 km verderop. Ook melden zij zich regelmatig bij de Huisartsenpost (HAP) of de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.

Gespecialiseerde praktijk voor arbeidsmigranten

Vorig jaar besloot Frank van Kemenade, huisarts in Panningen (Noord-Limburg) om hiervoor een oplossing te vinden. Hij nam het initiatief om, in overleg met zorggroep Cohesie en de daarbij aangesloten huisartsen, een nieuwe huisartsen praktijk te openen, gespecialiseerd in de zorg aan buitenlandse werknemers.

“Er kwam een ruimte vrij in het VieCurie ziekenhuis in Venlo en dat leek een uitgelezen locatie. Centraal in de regio en naast de regionale huisartsenpost”, legt Frank van Kemenade uit.

Oost-Europese zorgprofessionals

Op 1 juli 2021 opende Huisartsenpraktijk H4i Limburg zijn deuren. "Met H4i Limburg helpen we om de problematiek rond huisartsenzorg voor arbeidsmigranten op te lossen”, zegt van Kemenade.

“Als gespecialiseerde praktijk kunnen we de zorg optimaal afstemmen op deze groep” vervolgt van Kemenade. “Zo hebben we arbeidsmigranten ingezet die zelf een zorgachtergrond hebben. Deze maken de afspraken en tolken tijdens de consulten”.
“We onderzoeken ook of we deze mensen in de toekomst kunnen opleiden tot volwaardige doktersassistenten”.

De inzet van buitenlandse professionals maakt het ook makkelijker uit te leggen hoe de zorg in Nederland werkt. "In veel landen kun je rechtstreeks naar een specialist zoals een gynaecoloog of een chirurg.”, licht van Kemenade toe, “De Nederlandse praktijk leidt vaak in eerste instantie tot onbegrip".

Witte jas

Zelfs de kleding wordt aangepast aan de cultuur van de buitenlandse werknemers.

"In het buitenland heeft de dokter een witte jas aan. Het is een symbool van herkenning. Op die manier laten we onze buitenlandse patiënten zich hier thuis voelen”.

Ook de locatie, het VieCurie ziekenhuis, helpt hier bij en is ook praktisch: De patiënten die specialistische medische hulp nodig hebben, zijn snel op de plek waar ze moeten zijn.

Buiten de regio

“We groeien gestaag, vertelt van Kemenade. Na 9 maanden hebben we ruim 5000 buitenlandse werknemers ingeschreven”. Deze melden zich zelf aan of laten dat aan hun werkgever over. “We krijgen ook steeds meer vragen van buiten de regio en kijken hoe we daar aan kunnen voldoen”.

“Het opzetten van een gespecialiseerde praktijk vraagt veel tijd en overleg”, besluit van Kemenade, “maar iedere arbeidsmigrant in Nederland verdient goed zorg”.

Symposium zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Frank van Kemenade zal in een van de 12 workshops tijdens het landelijk symposium ‘Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten’ in gesprek gaan over de huisartsenzorg aan arbeidsmigranten en de bijdrage van buitenlandse zorgprofessionals.