Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Healthcare for internationals (H4i) heeft in samenwerking met Pharos en het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op 2 juni 2022 het symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten georganiseerd.

Integrale aanpak zorg en welzijn

Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Zij doen economisch belangrijk werk in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie.
Arbeidsmigranten lopen om verschillende redenen meer risico op gezondheidsproblemen en ervaren verschillende barrières in toegang en gebruik van zorg. Bovendien is deze groep hard geraakt door de coronapandemie.

Eind 2020 deed het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer al voorstellen om de huisartsenzorg beter toegankelijk te maken. Dit is erg belangrijk en meerdere initiatieven richten zich hierop.

Onderzoeken en ervaringen in het veld laten echter zien dat een bredere, integrale aanpak op het gebied van gezondheid essentieel is voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Met het symposium hebben we al deze kennis en ervaring bijeen gebracht.

Meerdere thema's

Waar het gaat om Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten zijn de volgende thema's van belang:

  • Huisartsenzorg
  • Mentale gezondheid / GGZ
  • Oplossingen in het sociale domein
  • Informatieverstrekking en interactie
  • Werkgevers en zorg & welzijn
  • Publieke gezondheid en JGZ

Verslag

Hier vind je het verslag van het symposium met links naar de plenaire en themapresentaties en de verschillende actielijnen die zijn afgesproken.

 

 

Dit symposium werd als onderdeel van het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’, mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
en ondersteund door het Care Innovation Center en de Coöperatie Slimmer Leven.