Toegevoegde waarde

Vertrouwen van internationals groeit: Onderzoek onder patiënten van SGE International laat zien dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis en taalvaardigheid.

Behandelrelatie verbetert: Meer vertrouwen onder internationals leidt er toe dat internationals zich beter houden aan de adviezen en voorgeschreven therapieën.

Meer werkplezier professional:   Nascholing geeft meer inzicht in de context van de international en leert hoe effectief met hen te communiceren. Huisartsen rapporteren een soepeler contact in de spreekkamer. (Artikel de Eerstelijns)