Achtergrond

In Nederland wonen meer dan 1,1 mln ‘internationals’, mensen met een internationale achtergrond. Dit zijn kenniswerkers, arbeidsmigranten, zelfstandigen, studenten of statushouders, vaak met hun gezin. Zij hebben belangrijke invloed op de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

Onderzoek heeft laten zien dat een groot deel van de internationals zich niet thuis voelt bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, tegen 82% onder Nederlanders. Dit heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers hebben. Het gebrek aan vertrouwen leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich minder goed thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie.

Healthcare for internationals (H4i) vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij zijn of haar zorgaanbieder. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten van zorg.

Onderzoek en de pilot van SGE International tonen aan dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in specifieke kennis, taalvaardigheid, toegankelijkheid en gastvrijheid.