Arbeidsmigranten

Symposium zorg voor arbeidsmigranten krijgt vervolg

Symposium zorg voor arbeidsmigranten krijgt vervolg

Op 16 juni organiseerde H4i een online symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten. Deelnemers werkzaam voor de gezondheidszorg, overheid, zorgverzekeraars en kennisinstituten deelden met elkaar kennis en ervaringen op het gebied van gezondheidszorg voor arbeidsmigranten.

Een viertal sprekers presenteerden onderzoek onder arbeidsmigranten en huisartsen, de ervaren knelpunten en ontwikkelde oplossingsrichtingen, waaronder de opzet van een huisartsenpraktijk voor arbeidsmigranten in Waalwijk, regionale samenwerking met gemeenten en werkgevers in Noordoost Brabant en een pilot met een digitale huisartsenpraktijk in West Brabant.

Verslag is beschikbaar

In deelsessies werden de verschillende oplossingen verder uitgewerkt en werden afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. Als u interesse heeft in het verslag en de presentaties kunt u die opvragen via info@h4i.nl

De deelnemers waardeerden het symposium met gemiddeld een 8 en gaven aan graag een vervolg te zien met een verdere uitwisseling van ervaringen en oplossingen. H4i heeft toegezegd dit te organiseren. Dit vervolg zal begin 2022 gepland worden.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *