More information

Samenvatting IAG gezondheidszorg survey

Toen de International Advisory Group* (IAG) van H4i van start ging, besloten wij, de leden van de IAG, om eerst de internationale gemeenschap te bevragen en te zien hoe de zaken stonden na de H4i-enquête van 2016.

Vanaf eind 2019 onderzochten wij een jaar lang hoe internationals de Nederlandse gezondheidszorg ervaren.  De IAG is een multiculturele groep en wist de enquête beschikbaar te stellen in 10 verschillende talen.

Gezondheidszorg voor internationals moet verbeteren

De meeste deelnemers aan de enquête wonen al meer dan drie jaar in Nederland. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de survey. Ongeveer 70% van de deelnemers is tussen de 25 en 44 jaar oud en 76,4% geeft aan langer dan vijf jaar of permanent in Nederland te willen blijven wonen.

Net als in 2016 blijkt uit het onderzoek dat het Nederlandse zorgstelsel zo spoedig mogelijk moet verbeteren. Deze drie verbeterpunten werden door 60% van de deelnemers geselecteerd:

  • Een gevoel van vertrouwen in de huisarts en de te volgen behandelaanpak.
  • Een huisarts die een concreet actieplan aanbiedt als ik op consult kom.
  • Een soepelere manier om een verwijzing naar een gespecialiseerde arts te krijgen.

Aan de andere kant vonden de deelnemers artsen en personeel van zorgaanbieders over het algemeen vriendelijk en bereid om in het Engels te communiceren wanneer dat nodig was.

We concluderen dan ook dat taal, althans voor Engelstalige internationals, geen groot probleem is.

Het volledige rapport zal op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld.

Tijd heelt niet...

In tegenstelling tot onze eerste aannames ontdekten we dat hoe langer deelnemers in Nederland hebben verbleven, hoe minder ze hun huisarts vertrouwen. Aanpassing aan cultuur lijkt niet te leiden tot meer tevredenheid over de Nederlandse gezondheidszorg.

Over het algemeen toonde het onderzoek een negatief verband aan tussen de tijd die in Nederland werd doorgebracht en het gevoel van vertrouwen in het Nederlandse medische systeem.

Help ons de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren

Regionaal werken we samen met H4i-zorgverleners om hun diensten te beoordelen die naar verwachting beter door internationals beoordeeld zullen worden. Laat ons weten via internationalboardh4i@gmail.com hoe wij hierover beter met jou en de internationale gemeenschap kunnen communiceren.

Je kunt bij ons terecht in de regio's Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht als Regiovertegenwoordiger, Task Force Member en/of Focus Group Member

Voor meer informatie over vrijwilligersfuncties voor internationals kijk hier.

* de International Advisory Group wordt gefaciliteerd door H4i, maar werkt onafhankelijk van H4i en haar leden.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *