nieuws

Nieuwsbrief Lente 2019

Meer dan 50% van internationals heeft psychische problemen

Healthcare for internationals heeft onlangs onderzoek gedaan naar het psychische  welbevinden van internationals. De eerste resultaten laten zien dat meer dan 50% van de internationals die in Nederland wonen, psychische problemen ervaart en zich bijvoorbeeld vaak eenzaam, angstig of depressief voelt.  70% ziet een direct verband tussen deze gevoelens en de verhuizing naar en het zich vestigen in een ander land.

Minder dan 20% van hen die problemen ervaren, vraagt professionele hulp, 80% probeert deze zelf of met de hulp van vrienden en familie op te lossen. Slechts 30% van degenen die regelmatig psychische problemen (hebben) ervaren, zeggen dat ze die hebben opgelost zonder professionele hulp of denken dat te kunnen doen.

In de komende maanden zal H4i samen met GGZ professionals en internationals beter inzicht proberen te krijgen in wat nodig is om internationals beter te ondersteunen bij het oplossen van deze problemen.

U-Center sluit zich aan bij Healthcare for internationals

Sinds 1 maart jl. maakt U-center deel uit van Healthcare for Internationals (H4i). Op 4 maart 2019 tekenden de bestuurders van U-center (Ton Habets en Ingrid Weijnen) en H4i (Dirk Jan Frijling) de lidmaatschapsovereenkomst.

U-center is een psychotherapeutisch centrum dat behandelingen aanbiedt voor mensen met psychische aandoeningen en verslavingen.

Bekend is dat meer dan 50% van de expats psychische klachten ervaart als gevolg van de verhuizing naar een ander land. Voor U-center, als behandelcentrum voor o.a. internationale cliënten, is het netwerk een mooie manier om kennis en expertise uit te wisselen en om gebruik te maken van het netwerk om de zorg voor deze cliënten verder uit te bouwen en te verbeteren.  Lees meer over U-Center.

GP Buckley wordt lid van H4i

Huisartsenpraktijk Buckley uit Rotterdam is toegetreden tot Healthcare for internationals. Miranda Buckley heeft als huisarts gewerkt in de UK, Australië en op de Falklands. Zij heeft relatief veel internationals in haar praktijk in Rotterdam Noord en werkt al op verschillende gebieden samen met gezondheidscentrum Noord van H4i lid ZONBOOG.

H4i vertaalt Thuisarts nieuws voor internationals

H4i heeft afspraken gemaakt met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) over het vertalen van Nieuwsberichten op de Thuisarts site ten behoeve van internationals in Nederland. Een eerste bericht is vorige week gedeeld op h4i.nl. Op basis van deze afspraak kan H4i de doelgroep informatie verschaffen over gezondheid, ziekte en zorg, die hen anders niet of slechts moeilijk zou bereiken. Het gaat dan meestal om informatie die specifiek geldt voor Nederland, zoals een waarschuwing voor teken of blauwalg in zwemwater, beschikbaarheid van medicijnen of vaccinatiecampagnes.

Thuisarts is een dienst van het NHG met uitgebreide informatie over gezondheid, ziekte en behandeling. Thuisarts wordt dagelijks door 100.000 mensen geraadpleegd. H4i en het NHG hebben de intentie om deze informatie ook in andere talen beschikbaar te maken en zoeken hiervoor financiering.

H4i bij lustrum van Expats Utrecht

Op 8 maart presenteerde H4i Utrecht haar plannen tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Facebook groep van Expats Utrecht. Deze groep heeft meer dan 20.000 leden. Na de openingsceremonie met onder andere een toespraak van burgemeester Van Zanen, sprak H4i met internationals over de Nederlandse zorg en de plannen van H4i Utrecht. De ongeveer 500 feestgangers kregen allemaal een exemplaar van de H4i brochure 'Helping you navigate Dutch Healthcare'.

International Board onderzoekt de behoefte van andere taalgroepen

In januari vond de eerste bijeenkomst van de H4i International Board plaats. De board, met 12 internationale leden vanuit heel Nederland, vertegenwoordigt de internationale gemeenschap en geeft H4i advies over zijn plannen en prioriteiten. Omdat het meeste onderzoek tot nog toe was gedaan in het Engels, besloot de board tot een onderzoek in meerdere talen om de behoefte van die internationals in kaart te brengen, die het Engels niet beheersen. De survey is beschikbaar in 6 talen, waaronder Spaans, Frans en Arabisch. Andere talen worden gepland, waaronder Pools. Stuur de survey door naar internationals in uw omgeving.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published.