More information

Arbeidsmigranten en hun toegang tot de Nederlandse zorg

In Nederland wonen meer dan 1,1 mln internationals. Healthcare for internationals (H4i) heeft tot doel de Nederlandse zorg beter te laten aansluiten op de specifieke zorgbehoefte van deze grote gemeenschap. Dit gebeurt langs twee sporen: Zorgaanbieders in het H4i netwerk proberen hun praktijken beter toegankelijk te maken voor internationals en via informatiesite h4i.nl helpt H4i internationals zo goed mogelijk hun weg te vinden in de Nederlandse zorg.

Een grote groep internationals, die het Engels niet machtig is, wordt echter niet voldoende bereikt. Het gaat dan om de 500.000 arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken. Dit zijn internationals die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie. Zij komen vaak uit Polen, Roemeni├ź, Bulgarije of andere Oost-Europese landen.

Covid-19

Deze groep is in het voorjaar hard getroffen door Covid. Hun werk- en woonomstandigheden maakten dat zij makkelijker besmet werden.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) richtte een speciaal team in dat binnenkort aanbevelingen zal doen om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Toegankelijkheid van de zorg zal hierbij de nodige aandacht krijgen.

Onderzoek

H4i doet onderzoek onder arbeidsmigranten. H4i kreeg hiervoor subsidie van de provincie Noord-Brabant. Dit onderzoek is onderdeel van breder project om het zorg-ecosysteem in de provincie te versterken. De resultaten zijn ook van belang voor de zorg aan arbeidsmigranten in andere delen van Nederland.

Het onderzoek wordt online gedaan door onderzoeksbureau WiseUp. Verder zal er onderzoek gedaan worden onder zorgaanbieders. Ben je een arbeidsmigrant of ken je arbeidsmigranten? Via onderstaande knop is de survey (in 5 talen) te vinden.

Verbeteren toegankelijk van de zorg voor arbeidsmigranten

H4i zal in 2021 samen met zorgaanbieders in West-Brabant en andere belanghebbenden de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van het SZW team uitwerken in concrete verbeter-voorstellen.

Ben je een zorgaanbieder, geïnteresseerd in dit project, neem dan contact met ons op.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *