Landelijk Symposium Zorg en Welzijn voor arbeidsmigranten

2 juni 2022  -  12.15-18.00 uur  -  Perron-3, Rosmalen

Healthcare for internationals (H4i) organiseert in samenwerking met Pharos en het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op 2 juni het symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten.

Integrale aanpak zorg en welzijn

Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Zij doen economisch belangrijk werk in de land- en tuinbouw, de industrie of distributie.
Arbeidsmigranten lopen om verschillende redenen meer risico op gezondheidsproblemen en ervaren verschillende barrières in toegang en gebruik van zorg. Bovendien is deze groep hard geraakt door de coronapandemie.

Eind 2020 deed het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer al voorstellen om de huisartsenzorg beter toegankelijk te maken. Dit is erg belangrijk en meerdere initiatieven richten zich hierop.

Onderzoeken en ervaringen in het veld laten echter zien dat een bredere, integrale aanpak op het gebied van gezondheid essentieel is voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Met het symposium brengen we al deze kennis en ervaring bijeen.

Kennis en inspiratie opdoen

Kom tijdens dit symposium kennis en inspiratie opdoen voor de aanpak van uitdagingen in jouw regio of professie. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Huisartsenzorg
  • Mentale gezondheid / GGZ
  • Oplossingen in het sociale domein
  • Informatieverstrekking en interactie
  • Publieke gezondheid en JGZ
  • Werkgevers en zorg & welzijn

Voor wie is dit symposium

Welkom zijn medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere overheden, kennisinstituten, werkgevers, zorgverzekeraars en andere belangstellenden in dit onderwerp.

Interesse ?

Geef hier aan dat je op de hoogte gehouden wilt worden of schrijf je direct in en reserveer je plaats (Wij vragen een bijdrage van € 60,- incl. BTW in de kosten).


Dit symposium wordt als onderdeel van het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’, mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
en ondersteund door het Care Innovation Center en de Coöperatie Slimmer Leven.