Geen categorie

Expat-psychologen voor internationale studenten en professionals

Expats hebben vaker psychische problemen

Vele internationals komen naar Nederland voor een zware studie of een veeleisende baan die een significante carrière stap betekent. Dit brengt de nodige verantwoordelijkheden, aanpassingen en stress met zich mee. Een ander land, andere cultuur, andere gewoontes en gebruiken.

De druk om te slagen is hoog. Soms komen zij alleen, soms met een partner, die hiervoor echter meestal  iets moet opgeven. Dit kan voor beide partners  stress verhogend zijn en het moeilijk maken  problemen met elkaar te bespreken.

Sociale contacten bestaan meestal uit collega’s, die men hiermee ook niet wil lastig vallen. Bovendien heeft men liever niet dat de werkgever weet krijgt van dit soort persoonlijke problemen.

Expats hebben door deze factoren geen functionerend en ondersteunend sociaal netwerk, iets wat juist een belangrijke voorwaarde is voor psychische gezondheid.

Ook bij internationale studenten komen dit soort problemen vaak voor. Ook bij hen leidt dit zonder voldoende steun tot psychische problemen zoals angst en somberheid.

Toegang tot GGZ

Als internationals professionele hulp zoeken, zorgen onbekendheid over toegang tot de geestelijke gezondheidszorg of onduidelijkheid over de verzekeringsituatie er vaak voor, dat de hulpvraag lang wordt uitgesteld. Dit alles maakt dat vele expats met psychische problemen de stap naar een psycholoog pas zetten, als hun klachten het leven, zowel werk als privé, al lange tijd negatief beïnvloeden.

Toegevoegde waarde van een ‘expat-psycholoog’

“De psychologen van PEP International zien regelmatig dat cliënten met problemen te maken hebben die wij zelf ook, of soms net even anders, gehad hebben” aldus Jens, PEP psycholoog van Duitse komaf. Deze ervaringen zijn belangrijk om zich in te kunnen leven in de cliënt en zijn situatie, Dit heeft een positief effect op de therapeutische relatie en leidt tot een effectievere therapie. Een van de belangrijkst factoren in een psycholoog-cliënt match blijkt het delen van het land van herkomst. Dit voorkomt niet alleen ‘lost-in-translation’ situaties, maar vergroot ook het begrip en empathie voor de ervaring van de client:  de verschillen in cultuur en de daaruit voortvloeiende specifieke problemen.

Interventies en handvatten om hiermee beter om te leren gaan kunnen daardoor ook effectiever aangereikt worden. Het team van PEP International biedt op dit moment psychotherapie in 4 talen en binnenkort in 6 talen. PEP International heeft tot op dit moment geen wachtlijst.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *