More information

H4i Nieuwsbrief Lente 2021

De lente is eindelijk gearriveerd, met de mogelijkheid om weer op een terrasje in de zon zitten met een drankje. Ondanks veel bezwaar van zorgaanbieders, zijn de avondklok en sommige andere beperkingen opgeheven.

De snelheid van vaccineren neemt eindelijk toe, hoewel de meeste internationals in een leeftijdsgroep zitten, die nog op de beurt moet wachten. De belofte is gedaan dat ook zij aan het begin van de zomer gevaccineerd zullen worden.

Deze nieuwsbrief beschrijft de voortgang die geboekt is op een aantal projecten die er op gericht zijn de zorg beter toegankelijk te maken voor internationals:

 

Zorg arbeidsmigranten moet beter

In Nederland zijn meer dan 650.000 arbeidsmigranten. Zij komen meestal uit Midden en Oost-Europa en doen economisch belangrijk werk in de logistiek, industrie of land- en tuinbouw.

Covid besmetting

Deze groep internationals werd vorig jaar tijdens de eerste Covid golf hard geraakt. Door hun werk- en woonomstandigheden liep het aantal besmettingen onder hen snel op. In reactie hierop ....... Artikel gaat verder

Symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten

Op 16 juni van 16.00 – 18.00 organiseert H4i een online symposium Gezondheidszorg Arbeidsmigranten. Doel van het symposium is om deelnemers kennis en ervaringen te laten delen en knelpunten en ontwikkelde oplossingsrichtingen met betrekking tot de zorg aan arbeidsmigranten uit te wisselen.

Sprekers uit verschillende regio’s en van verschillende organisaties komen aan het woord. Het programma wordt begin mei bekend gemaakt. Welkom zijn belanghebbenden van zorgorganisaties, overheden, kennisinstituten, werkgevers, zorgverzekeraars, enzovoorts.

Bent u geïnteresseerd in deelname, meldt u zich dan hier aan.

Resultaten GPInfo pilot veelbelovend

In september 2020 werd GPInfo.nl, een Engelstalige versie van Thuisarts.nl, gelanceerd. Thuisarts geeft informatie over gezondheid, ziekte en behandeling, die 5 mln keer per maand wordt geraadpleegd door zowel het grote publiek als huisartsen.

GPinfo.nl begon als een pilot van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenwerking met Healthcare for internationals (H4i). De pilot gaf informatie over zo'n 35 medische en niet-medische onderwerpen in het Engels.

Meerderheid vindt de informatie betrouwbaar en relevant

De resultaten van de pilot laten zien dat GPInfo.nl zowel internationals als ook huisartsen ondersteunt. Bijna 80% van internationals vond de informatie betrouwbaar en relevant en meer dan 70% van de bevraagde huisartsen gaf aan ........Artikel gaat verder

Update: Internationals aan het werk in de Nederlandse zorg

Het afgelopen jaar heeft ons op pijnlijke wijze laten zien hoe sterk onze zorg afhankelijk is van een klein aantal mensen en beperkte middelen. De beschikbaarheid van professionals, medicatie en apparatuur om ons te genezen bij ziekte hebben we altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Tekort aan medisch personeel was ver voor de huidige crisis al een uitdaging. Veel internationals krijgen met dit probleem te maken wanneer ze zich bij aankomst in Nederland niet kunnen inschrijven bij een huisarts.

Begin vorig jaar startte H4i daarom samen met de Health Innovation School Noord-Brabant (HIS) een project .........Artikel gaat verder

Ontwikkeling van een GGZ netwerk voor internationals

Meer dan 50% van internationals met een diversiteit aan afkomst en taalachtergrond, heeft te regelmatig maken met psychische problemen, die volgens hen te maken hebben met de stress die het verhuizen naar en thuis raken in een ander land met zich meebrengt. (GGZ onderzoek H4i, 2019). Covid-19 heeft die situatie allesbehalve verbeterd.

H4i, een non-profit netwerk, heeft gesprekken gevoerd met internationals om beter de oorzaken te begrijpen en ook oplossingen te verkennen, die deze psychische klachten zouden helpen voorkomen of verminderen.

Veel van de gesprekspartners waren internationale professionals, die internationals op verschillende manieren ondersteunen. Hier werd het idee geboren om een aanbiedersnetwerk op te zetten. Internationals die geïnteresseerd zijn.....Artikel gaat verder

Rabobank verlengt sponsoring van H4i

Sinds het begin van 2020 sponsort Rabobank de activiteiten van H4i. We zijn verheugd te kunnen melden dat de bank heeft besloten de sponsoring in 2021 te verlengen.

Rabobank biedt internationals verschillende financiële diensten. Rabobank is actief in de hele gezondheidszorg en investeert kennis, het netwerk en financiële middelen in de transformatie van de Nederlandse zorg, met het doel de unieke kenmerken van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te behouden.

Lees meer over Rabobank en waarom H4i sponsors heeft.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *