More information

GGZ toolkit voor universiteiten en bedrijven

Meer dan 50% van internationals in Nederland heeft last van psychische problemen. Dit laat onderzoek zien dat Healthcare for internationals vorig jaar deed.

70% van internationals met klachten wijt deze direct aan de verhuizing naar een ander land. Zie ook dit eerdere artikel.

H4i heeft onder de titel Mental Health and Wellbeing for Internationals een programma gestart dat zich richt zich op het voorkomen van psychische problemen én het verbeteren van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor deze groep.

Bedrijven en universiteiten

Organisaties met veel internationals kunnen een hoop doen om te voorkomen dat emoties die samenhangen met verhuizing, een nieuwe omgeving, taal en baan ontaarden in psychische klachten.

Veel internationals schamen zich namelijk voor hun emotie, weten niet wat ze daar mee aan moeten en kunnen in een vicieuze cirkel terecht komen.

Voorlichting aan nieuwkomers over wat ze kunnen verwachten tijdens hun eerste maanden en hoe daar mee om te gaan, speelt een belangrijke rol.

Toolkit

H4i is in gesprek met een aantal bedrijven en universiteiten om gezamenlijk vast te stellen hoe deze voorlichting het beste kan plaatsvinden en welke informatie, hulpmiddelen of ondersteuning (online of anderszins) aangeboden zou moeten worden.

Voor internationals die toch psychische problemen ontwikkelen moet begeleiding naar passende zorg onderdeel zijn van dit ‘instrumentarium’. Binnen het netwerk van H4i bevinden zich meerdere GGZ aanbieders, die internationals passende zorg kunnen bieden.

Interesse?

Als u interesse heeft in deze ‘toolkit’ neem dan contact met ons op.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *