nieuws

Nieuwsbrief Zomer 2020

Ons leven is de afgelopen maanden radicaal veranderd. De manier waarop we werken, studeren, omgaan met familie en vrienden is wezenlijk anders dan zes maanden geleden.

Sinds maart heeft H4i internationals zo goed mogelijk geïnformeerd, via een speciale Covid-19 nieuwsbrief en Covid-19 webpagina’s. Het gebruik van onze site verdubbelde in deze periode. Terwijl de maatregelen stap voor stap worden versoepeld, blijft er bij velen de zorg over de toekomst: gezondheid, baan of studie.

Vorig jaar rapporteerden we over psychische uitdagingen waarmee veel internationals te maken hebben. De zorgen van vandaag komen daar nog eens bij. Vandaar het thema van deze nieuwsbrief: geestelijke gezondheid.

Omgaan met angst en stress

Door U-center

Iedereen is wel eens bang of angstig voor iets. Angst is onderdeel van het leven. Het heeft namelijk ook een beschermende en nuttige functie. Zo waarschuwt angst voor gevaar en stelt het je op scherp in bepaalde situaties. In deze coronatijd kunnen angstgevoelens versterkt worden, met name bij expats die bijvoorbeeld sinds kort in Nederland wonen. Het komt voor dat angstklachten lang aanhouden en een negatieve invloed hebben op je dagelijkse leven. Het kan zijn dat er sprake is van zo’n grote angst, vaak gepaard met vermijdingsgedrag, dat normaal functioneren in de maatschappij lastig wordt. We spreken dan van een angststoornis.

Er zijn verschillende behandelmethodes om een angststoornis aan te pakken.....Vervolg artikel

Van face-to-face naar online behandeling

Door Kühler & Trooster

Sinds de wereldwijde uitbraak van COVID-19 is er veel veranderd in onze levens: de meesten van ons werken vanuit huis, we vieren geen verjaardagen en bruiloften meer, we nemen voorzorgsmaatregelen wanneer we vrienden en familie zien en onze vrije tijd speelt zich minder af in het openbaar.

Als je in therapie zit, of net begint met een behandeling, is er nog iets veranderd: je ziet je therapeut niet meer in de spreekkamer, maar …….Vervolg artikel.

Expat-psychologen voor internationale studenten en professionals

Door PEP International

Vele internationals komen naar Nederland voor een zware studie of een veeleisende baan die een significante carrière stap betekent. Dit brengt de nodige verantwoordelijkheden, aanpassingen en stress met zich mee. Een ander land, andere cultuur, andere gewoontes en gebruiken.

Internationale studenten en professionals hebben vaker psychische problemen. De druk om te slagen is hoog. Een psycholoog, die als expat vergelijkbare problemen heeft gehad kan helpen...Vervolg artikel

Programma Mental Health and Wellbeing voor Internationals

In 2019 heeft Healthcare for internationals een onderzoek uitgevoerd naar het geestelijke welzijn van internationals. De resultaten laten zien dat meer dan 50% van internationals die in Nederland wonen mentale problemen ervaren, waaronder regelmatige gevoelens van eenzaamheid, angst of depressie.

Deze zijn verwerkt in een H4i-programma genaamd Mental Health and Wellbeing for Internationals. Dit programma richt zich op zowel het voorkomen van psychische problemen als op oplossingen voor geestelijke gezondheidszorg. Het programma beoogt belangrijke belanghebbenden te betrekken...….Vervolg artikel

 

NHG en H4i testen Engelstalige versie van Thuisarts

Thuisarts.nl is een dienst van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekte.

Thuisarts helpt de gebruiker te begrijpen wat de oorzaak van zijn klachten kan zijn, wat hij er zelf aan kan doen en te beslissen of het verstandig is om de huisarts te bellen. Huisartsen gebruiken het in de spreekkamer om patiënten  te informeren over hun aandoening en de beste behandeling.

Omdat de meeste internationals de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, kunnen zij geen gebruik maken van Thuisarts. Daarom starten de NHG en H4i een pilot, die moet aantonen of en hoe internationals en huisartsen baat hebben bij een Engelstalige versie van Thuisarts...…..Vervolg artikel

Rabobank sponsort H4i

Sinds begin van dit jaar sponsort Rabobank de activiteiten van H4i. Rabobank biedt internationals verschillende financiële diensten. Rabobank is actief in de hele gezondheidszorg en investeert kennis, het netwerk en financiële middelen in  de transformatie van de Nederlandse zorg, met het doel de unieke kenmerken van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te behouden.

Lees meer over Rabobank en waarom H4i sponsors heeft.

 

PEP International en JGZ Amsterdam sluiten zich aan bij H4i

PEP (praktijk eerstelijns psychologen) heeft voor bijna alle basis generalistische en bepaalde specialistische GGZ klachten deskundige psychologen in huis die internationale cliënten terzijde kunnen staan.  Het team van PEP International kent meerdere nationaliteiten en biedt op dit moment psychotherapie in 5 talen. PEP is gevestigd in de regio Leiden-Noordwijk.

JGZ Amsterdam biedt vanuit de GGD via Ouder-Kind teams en verschillende gezondheidscentra Jeugd gezondheidszorg aan. Tevens is JGZ Amsterdam verantwoordelijk voor de JGZ in de regio Amstelland, waaronder ook de gemeente Amstelveen valt. JGZ Amsterdam beoogt met de kennis en ervaring van het H4i netwerk de JGZ nog beter te laten aansluiten op de behoefte van de brede en diverse internationale populatie in de regio.

 

H4i partner van het International Welcome Centre Utrecht Region

Om nieuw aankomende internationals te helpen zich te vestigen, biedt het International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) informatie en advies op het gebied van wonen, werken en studeren in de regio Utrecht. IWCUR help niet alleen bij de nodige formaliteiten, maar verstrekt ook algemene informatie over het leven in Nederland, zoals op het gebied van huisvesting, scholen en gezondheidszorg in de regio.

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published.