nieuws

Nieuwsbrief Herfst 2020

Gezondheidzorg waar je vertrouwen in hebt is een grondrecht. Dat geldt ook voor informatie over gezondheid, ziekte en beschikbare zorgdiensten. Healthcare for internationals doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de meer dan 1,1 miljoen internationals in Nederland van beide verzekerd zijn.

Deze nieuwsbrief is gewijd aan deze twee onderwerpen: Informatie over en toegang tot gezondheidszorg....niet alleen voor internationale patiënten maar ook voor internationals die in de Nederlandse gezondheidszorg willen werken.

Voorkomen van psychische problemen bij internationals: een toolkit voor universiteiten en bedrijven

Meer dan 50% van internationals in Nederland heeft last van psychische problemen. Dit laat onderzoek zien dat Healthcare for internationals vorig jaar deed.
70% van internationals met klachten wijt deze direct aan de verhuizing naar een ander land. Zie ook dit eerdere artikel (in Engels)

H4i heeft onder de titel Mental Health and Wellbeing for Internationals een programma gestart dat zich richt zich op het voorkomen van psychische problemen én het verbeteren van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor deze groep.

Bedrijven en universiteiten met veel internationals kunnen een hoop doen om psychische klachten te voorkomen..... Vervolg artikel...

Nieuw U-center behandelcentrum voor internationals

Door U-center

Afgelopen zomer opende U-center een tweede behandelcentrum, speciaal voor internationale cliënten. U-center heeft namelijk als doel om meer mensen met psychische problemen en verslavingen kwalitatief goede zorg te bieden.

U-center is een psychotherapeutisch centrum dat behandelingen aanbiedt voor mensen met psychische aandoeningen en verslavingen. Als alle eerdere GGZ-oplossingen niet blijvend werken, biedt U-center een nieuw perspectief. Vervolg artikel....

Hoe effectief is online therapie?

Door Kühler & Trooster

Online therapie, ook bekend als e-therapie, staat voor de verlening van geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning via het internet.  Dit kan via de mail zijn, via sms, videobellen, online chat, berichten of (internet)telefoon.

Er zijn veel verschillende soorten online therapie, van onbegeleid (zonder communicatie met een therapeut) tot begeleid (communicatie met een therapeut) en van asynchroon (bijvoorbeeld via e-mail contact en online modules met feedback van een therapeut) tot synchroon contact (videobellen, telefonische consultaties). Vervolg artikel....

GPinfo, medische informatie voor internationals

Eind september lanceerde het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) GPinfo, een Engelstalige pilot versie van het immens populaire Thuisarts.nl.

Deze pilot wordt in nauwe samenwerking met Healthcare for internationals uitgevoerd. In de pilot worden circa 35 medische en niet-medische onderwerpen aangeboden in het Engels. Vervolg artikel...

Arbeidsmigranten en hun toegang to de Nederlandse zorg

In Nederland wonen meer dan 1,1 mln internationals. Healthcare for internationals (H4i) heeft tot doel de Nederlandse zorg beter te laten aansluiten op de specifieke behoefte  van deze grote gemeenschap. Dit gebeurt langs twee sporen: Zorgaanbieders in het H4i netwerk proberen hun praktijken beter toegankelijk te maken voor internationals en via h4i.nl helpt H4i internationals zo goed mogelijk hun weg te vinden in de Nederlandse zorg.

Een grote groep internationals, die het Engels niet machtig is, wordt echter niet voldoende bereikt. Het gaat dan om de 500.000 arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken.

H4i doet onderzoek onder arbeidsmigranten als een eerste stap om de toegankelijkheid van de Nederlandse zorg voor deze internationals te verbeteren. Lees het volledige artikel....

Geïnteresseerd (als international) in een baan in de Nederlandse Zorg?

Dit jaar zijn we erachter gekomen hoezeer ons zorgsysteem afhankelijk is van een aantal kritieke middelen. We hebben er tot nu toe altijd op kunnen rekenen dat professionals, medicatie en apparatuur beschikbaar zijn om ons te genezen als wij ziek worden.

Schaarste aan medisch personeel is al sinds lang voor de huidige crisis een uitdaging. Een groot aantal internationals heeft hier direct mee te maken gekregen toen zij zich niet bleken te kunnen inschrijven bij een huisarts in Nederland.

In het begin van dit jaar is H4i een project begonnen met Health Innovation School Noord-Brabant (HIS) om internationals met een achtergrond in de zorg uit te nodigen om in de Nederlandse zorg te komen werken.

Introductie programma

De eerste resultaten laten zien dat een flink aantal internationals interesse heeft om in de Nederlandse zorg te werken. Het project team heeft inmiddels samen met een derde partij een pilot introductieprogramma voorgesteld voor internationals. Dit programma heeft als doel om internationals klaar te stomen voor het werken in de Nederlandse zorg, en om hen een eerste positie aan te bieden bij een zorginstelling. Lees meer…(in Engels)

Overstappen van zorgverzekering?

Uiterlijk 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun premies voor 2021 bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om (per 1 januari) over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Flinke verhoging van zorgpremie

Verzekeraar DSW, die traditioneel als eerste zijn premie aankondigt, verhoogde zijn premie al met 6,50 € per maand, aanzienlijk meer dan .... Lees verder....

Like us on Facebook and sign up for regular news and updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published.